Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz


Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nün vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda öncü; Dünya ile entegre, ülkemizin ve bölgemizin özel eğitiminde söz sahibi, kuramsal bilgiyi özümsemiş ve kullanılabilir pratik becerilerle donanmış özel eğitim öğretmenleri ve bilim insanları yetiştirmektir. 


Misyonumuz


Bölümümüz özel eğitim bilim alanının gelişimine katkı sağlamayı; bu alanda uluslararası düzeyde kullanılabilecek kuramsal ve uygulamalı bilgi üretmeyi; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul ve kurumlar olmak üzere, ülkemiz içinde ve dışında istihdam edilebilecek yeterlikte özel öğretim öğretmenleri yetiştirmeyi ve yerel ve uluslararası düzeyde özel eğitim alanında kaşılaşılan problemlere çözüm önerileri geliştirerek ve bu alanda bilim insanları yetiştirerek özel eğitimin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü © 2020

Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI  Son Güncelleme:  23 Eylül 2020 E-posta: ozelyetenekliler@hacettepe.edu.tr

malatya kayseri kadiköy

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Beytepe/ANKARA 06800  +90(312) 297 63 15

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi