Araştırma ve Projeler

BütünleştiriciEğitimİçinÖzelEğitim Hizmetlerinin  Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/139588/IH/SER/TR) kapsamında, Kaynaştırma/BütünleştirmeUygulamalarının Güncel Durumuna İlişkin Odak Grup Görüşmeleri, projenin paydaşlarından Hacettepe Üniversitesi adına bölümümüz öğretim elemanlarınca oturumlar düzenlenmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü © 2020

Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI  Son Güncelleme:  23 Eylül 2020 E-posta: ozelyetenekliler@hacettepe.edu.tr

malatya kayseri kadiköy

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Beytepe/ANKARA 06800  +90(312) 297 63 15

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi