Araştırma Görevlileri

Araştırma Görevlileri*

Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI

Arş. Gör. Seda Nur ŞAKAR

Arş. Gör. Şeyda AYDIN (Öncelikli Alan)

Arş. Gör. Şerife BİLGİÇ (Öncelikli Alan)


Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Arş. Gör. Dinçer SARAL (Öncelikli Alan)


Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Eğitimi Ana Bilim Dalı

Arş. Gör. Şemsi Kübra AKKUŞ (Öncelikli Alan)

*CV'ler için isimlere tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü © 2020

Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI  Son Güncelleme:  23 Eylül 2020 E-posta: ozelyetenekliler@hacettepe.edu.tr

malatya kayseri kadiköy

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Beytepe/ANKARA 06800  +90(312) 297 63 15

Yasal Sorumluluk Sınırı - Mezun Bilgi Sistemi